Stowarzyszenie AGO

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Beata Wiórek

Zastępca Prezesa: Ewa Pisula-Golaś

Skarbnik: Maria Kornaś

Sekretarz: Michał Kos

Komisja Rewizyjna „Ago”:

Przewodniczący: Leszek Grzenia

Członek: Barbara Minkus

Członek: Marzena Królczyk


Od 11.06.2007 roku w naszej szkole funkcjonuje Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "AGO".

Nazwa nawiązuje do greckiego określenia ,,ago” – tzn. ,,prowadzę” i odnosi się do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej, edukacyjnej i opiekuńczej.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju społeczności szkolnej Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, w tym zwłaszcza  w zakresie działań edukacyjnych i wychowawczych, budowa nowoczesnej bazy dydaktycznej, podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dla krzewienia szeroko pojętej kultury, przedsiębiorczości, upowszechniania racjonalnego trybu życia i propagowania postaw permanentnego doskonalenia.

Zadaniem Stowarzyszenia jest sprzyjać indywidualnemu rozwojowi każdego członka społeczności szkolnej, wspomagać aktywność i inicjatywę w celu urzeczywistnienia wartości osobowych we wszystkich zakresach aktywności intelektualnej, emocjonalnej, estetycznej, moralnej oraz obywatelskiej.

 
Stowarzyszenie AGO
Wszystkie prawa zastrzeżone